Representantforslag om å tre ut av Schengen-avtalens bestemmelser om grensekontroll samt innføre norsk grensekontroll

Dokument 8:61 S (2015-2016), Innst. 328 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 31.05.2016 Innst. 328 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Senterpartiet om å tre ut av Schengen-avtalens bestemmelser om grensekontroll samt innføre norsk grensekontroll. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2016