Representantforslag om menneskerettigheter i eldreomsorgen

Dokument 8:108 S (2014-2015), Innst. 58 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 19.11.2015 Innst. 58 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet flere forslag fra Sosialistisk Venstreparti om menneskerettigheter i eldreomsorgen. Et forslag om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om ratifisering av tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som gir individuell klagerett ved brudd på disse rettighetene, så snart den pågående utredningen om dette er ferdigstilt og konsekvensene klarlagt - ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2015