Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om menneskerettigheter i eldreomsorgen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 19. november 2015

Kari Kjønaas Kjos

Kjersti Toppe

leder

ordfører