Stortinget - Møte tirsdag den 5. mai 2015 kl. 10

Dato: 05.05.2015

Referatsaker

Sak nr. 19 [17:21:39]

Referat

 • 1.(294)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Heidi Greni, Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe om å forby visse typer ansettelseskontrakter i norskregistrerte foretak (Dokument 8:104 S (2014–2015))

 • 2.(295)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken, Karin Andersen og Snorre Serigstad Valen om å sikre pensjon ved privatisering (Dokument 8:109 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(296)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Kirsti Bergstø om å sikre at det finnes Vinmonopol i alle kommuner som ønsker det (Dokument 8:105 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(297)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om menneskerettigheter i eldreomsorgen (Dokument 8:108 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(298)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Geir Jørgen Bekkevold, Anders Tyvand og Anne Tingelstad Wøien om sterkere statlig satsing på vedlikehold av verneverdige kirker (Dokument 8:110 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6.(299)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om å sikre at det settes et klimamål for samferdselssektoren ved planlegging av ny Nasjonal transportplan (Dokument 8:106 S (2014–2015))

 • 7.(300)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om å sikre at ny E18 planlegges i tråd med klimaforliket og om opprettelsen av miljøfelt (Dokument 8:107 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.