Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget

Dokument 3:1 (2014-2015), Innst. 129 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.12.2014 Innst. 129 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av 11 forvaltningsrevisjoner. Riksrevisjonen følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2015