Barn på flukt

Meld. St. 27 (2011-2012), Innst. 57 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.11.2012 Innst. 57 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 27 (2011-2012) Barn på flukt. Komiteens innstilling om å vedlegge meldingen protokollen ble enstemmig bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2012