Voteringsoversikt for sak:

Barn på flukt
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.11.2012 Kl. 22:04:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (20.11.2012 Kl. 22:05:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (20.11.2012 Kl. 22:05:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (20.11.2012 Kl. 22:05:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (20.11.2012 Kl. 22:06:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (20.11.2012 Kl. 22:06:16)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Meld. St. 27 (2011-2012) Barn på flukt. Komiteens innstilling om å vedlegge meldingen protokollen ble enstemmig bifalt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger