Representantforslag om bekjempelse av 1 % MC-klubber

Dokument 8:173 S (2010-2011), Innst. 58 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Arve Kambe, Anders B. Werp, Ingjerd Schou, Linda Hofstad Helleland Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 16.11.2011 Innst. 58 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Høyre om bekjempelse av 1 % MC-klubber. Forslag I og III fikk tilslutning fra Stortingets flertall. Disse forslagene innebærer at det skal utarbeides et bredt virkemiddelapparat for kommuner i arbeidet med å bekjempe 1 % -klubbene, og det skal i løpet av 2012 fremmes egnede lovendringsforslag som ivaretar vitners og informanters sikkerhet. De resterende forslagene fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2011