Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om bekjempelse av 1 % MC-klubber
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (01.12.2011 Kl. 17:20:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (01.12.2011 Kl. 17:20:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (01.12.2011 Kl. 17:20:44)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Høyre om bekjempelse av 1 % MC-klubber. Forslag I og III fikk tilslutning fra Stortingets flertall. Disse forslagene innebærer at det skal utarbeides et bredt virkemiddelapparat for kommuner i arbeidet med å bekjempe 1 % -klubbene, og det skal i løpet av 2012 fremmes egnede lovendringsforslag som ivaretar vitners og informanters sikkerhet. De resterende forslagene fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger