Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Linda C. Hofstad Helleland, Arve Kambe og Ingjerd Schou om bekjempelse av 1 % MC-klubber

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 15. november 2011

Per Sandberg

Hans Frode Kielland Asmyhr

leder

ordfører