Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 32 S (2010-2011), Innst. 159 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 159 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2010 på enkelte kapitler under Helse- og omsorgsdeparementets ansvarsområde. Til sammen innebærer endringene en netto utgiftsøkning på om lag 245 mill. kroner. De fleste endringene ble vedtatt enstemmeig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2010