Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 930)

Arbeidsliv (7)

Arbeidsmiljø (2)

Arbeidsvilkår (3)

Atomvåpen (1)

Avgifter (9)

 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet

  Prop. 16 S (2019-2020), Innst. 98 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordfører: Wiborg, Erlend
  Debattert: 19.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

  Prop. 23 S (2019-2020), unntatt kap. 1361, Innst. 103 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordfører: Orten, Helge
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Prop. 22 S (2019-2020), unntatt kap. 541 og 542, Innst. 137 S (2019-2020)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordfører: Andersen, Karin
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet

  Prop. 20 S (2019-2020), unntatt kap. 920, 926 og 3926, Innst. 102 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordfører: Pollestad, Geir
  Debattert: 16.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Skatter, avgifter og toll 2020

  Prop. 1 LS (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

  Skatter, avgifter og toll 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 13.12.2019
  Votert: 13.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet

  Prop. 19 S (2019-2020), Innst. 100 S (2019-2020)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordfører: Bekkevold, Geir Jørgen
  Debattert: 13.12.2019
  Votert: 13.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Statsbudsjettet 2020

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

  Statsbudsjettet 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 13.12.2019
  Votert: 13.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak