Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(181 - 200 av 380)

Miljøvern (12)

Naturskader (1)

Naturvern (6)

Nordisk samarbeid (1)

Norges bank (2)

 • Representantforslag om å styrke kontantenes stilling

  Dokument 8:147 L (2018-2019), Innst. 25 L (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling

  Saksordfører: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 07.11.2019
  Votert: 07.11.2019

  Lovsak | Første behandling
 • Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

  Prop. 97 L (2018-2019), Innst. 338 L (2018-2019), Lovvedtak 91 (2018-2019)

  Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Bjørnstad, Sivert
  Behandlet: 12.06.2019

  Lovsak | Lov

Næringsliv (11)

 • Opphevelse av omstillingslova

  Prop. 136 L (2018-2019), Innst. 68 L (2019-2020), Lovvedtak 11 (2019-2020)

  Opphevelse av omstillingslova

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordfører: Fylkesnes, Torgeir Knag
  Debattert: 03.12.2019
  Votert: 03.12.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

  Prop. 135 L (2018-2019), Innst. 52 L (2019-2020), Lovvedtak 8 (2019-2020)

  Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordfører: Løvaas, Kårstein Eidem
  Debattert: 26.11.2019
  Votert: 26.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om å styrke kontantenes stilling

  Dokument 8:147 L (2018-2019), Innst. 25 L (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling

  Saksordfører: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 07.11.2019
  Votert: 07.11.2019

  Lovsak | Første behandling
 • Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.)

  Prop. 104 L (2018-2019), Innst. 303 L (2018-2019), Lovvedtak 67 (2018-2019)

  Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.)

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordfører: Fasteraune, Bengt
  Behandlet: 04.06.2019

  Lovsak | Lov