Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.)

Prop. 109 L (2018-2019), Innst. 371 L (2018-2019), Lovvedtak 104 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 371 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2019