Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(81 - 100 av 115)

Kommunal- og forvaltningskomiteen (14)

 • Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)

  Prop. 32 L (2018-2019), Innst. 159 L (2018-2019), Lovvedtak 40 (2018-2019)

  Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordfører: Nordlund, Willfred
  Behandlet: 12.02.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om endring av inndelingslova § 17

  Dokument 8:44 L (2018-2019), Innst. 123 L (2018-2019), Lovvedtak 37 (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17

  Saksordfører: Thommessen, Olemic
  Behandlet: 15.01.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i statsborgerloven

  Prop. 111 L (2017-2018), Innst. 74 L (2018-2019), Lovvedtak 17 (2018-2019)

  Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordfører: Engen-Helgheim, Jon
  Behandlet: 06.12.2018

  Lovsak | Lov
 • Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)

  Prop. 117 L (2017-2018), Innst. 72 L (2018-2019), Lovvedtak 12 (2018-2019)

  Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Trellevik, Ove
  Behandlet: 04.12.2018

  Lovsak | Lov
 • Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

  Prop. 5 L (2018-2019), Innst. 36 L (2018-2019), Lovvedtak 5 (2018-2019)

  Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordfører: Andersen, Karin
  Behandlet: 13.11.2018

  Lovsak | Lov

Næringskomiteen (13)

Stortingets presidentskap (2)