Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2018

Dato: 10.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 12 (2018–2019), jf. Innst. 72 L (2018–2019) og Prop. 117 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 9 [20:47:38]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.) (Lovvedtak 12 (2018–2019), jf. Innst. 72 L (2018–2019) og Prop. 117 L (2017–2018))