Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2018

Dato: 10.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 16) (2018–2019), jf. Innst. 73 L (2018–2019) og Prop. 6 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 13 [20:47:58]

Stortingets vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter (Lovvedtak 16) (2018–2019), jf. Innst. 73 L (2018–2019) og Prop. 6 L (2018–2019))