Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)

Dette dokument

  • Innst. 73 L (2018–2019)
  • Kildedok: Prop. 6 L (2018–2019)
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 27. november 2018

Helge Orten

Siv Mossleth

leder

ordfører