Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2018

Dato: 10.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 15) (2018–2019), jf. Innst. 67 L (2018–2019) og Prop. 99 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 12 [20:47:53]

Stortingets vedtak til lov om endringar i kulturminnelov (Lovvedtak 15) (2018–2019), jf. Innst. 67 L (2018–2019) og Prop. 99 L (2017–2018))