Stortinget - Møte tirsdag den 26. mars 2019

Dato: 26.03.2019
President: Morten Wold
Dokumenter: (Lovvedtak 44 (2018–2019), jf. Innst. 169 L (2018–2019) og Prop. 11 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 13 [16:11:12]

Stortingets vedtak til lov om endringer i markaloven (justeringer av markagrensen m.m.) (Lovvedtak 44 (2018–2019), jf. Innst. 169 L (2018–2019) og Prop. 11 L (2018–2019))