Stortinget - Møte tirsdag den 9. juni 2015 kl. 10

Dato: 09.06.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.46.