Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 10. mars 2020

Roy Steffensen

Torstein Tvedt Solberg

leder

ordfører