Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 22. november 2016

Hans Olav Syversen

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører