Innstilling fra Stortingets presidentskap om ny stortingsgodtgjørelseslov

Dette dokument

  • Innst. 51 L (2016–2017)
  • Kildedok:
  • Dato: 24.12.2016
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 17
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 24. november 2016

Olemic Thommessen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

Svein Roald Hansen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal