Innstilling fra næringskomiteen om Garden som ressurs – marknaden som mål – Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 18. februar 2016

Geir Pollestad

Knut Storberget

leder

ordfører