Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per Sandberg og Per-Willy Amundsen om å gjøre «undergraving av asylinstituttet» til en skjerpende omstendighet i straffelovgivningen

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 9. november 2010

Per Sandberg

André Oktay Dahl

leder

ordfører