Representantforslag om å gjøre "undergraving av asylinstituttet" til en skjerpende omstendighet i straffelovgivningen

Dokument 8:134 S (2009-2010), Innst. 54 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Sandberg, Per-Willy Amundsen, Siv Jensen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.11.2010 Innst. 54 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Storitnget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om å gjøre "undergraving av asylinstituttet" til en skjerpende omstendighet i straffelovgivningen. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.11.2010