Innstilling frå finanskomiteen om Nasjonalbudsjettet 2008 og forslaget til statsbudsjett for 2008

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2007

Reidar Sandal

leiar og ordførar