Stortinget - Møte torsdag den 11. april 2019 *

Dato: 11.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.12.