Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 28. mars 2019

Geir Pollestad

Morten Ørsal Johansen

leder

ordfører