Stortinget - Møte onsdag den 13. mars 2019

Dato: 13.03.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 3 [10:02:59]

Referat

 • 1. (202) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse NSBs navnebytte (Dokument 8:100 S (2018–2019))

  Enst.: Behandles etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav c.

 • 2. (203) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Steinar Karlstrøm om å utsette spørsmålet om navnebytte for NSB slik at saken kan drøftes i Stortinget (Dokument 8:101 S (2018–2019))

  Enst.: Behandles etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav c.

 • 3. (204) Årsrapport for 2018 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag (Dokument 14 (2018–2019))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4. (205) Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater (Dokument 7:2 (2018–2019))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.