Stortinget - Møte tirsdag den 19. desember 2017

Dato: 19.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 18.23.