Stortinget - Møte torsdag den 30. november 2017

Dato: 30.11.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.44.