Stortinget - Møte torsdag den 7. juni 2018

Dato: 07.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.35.