Stortinget - Møte tirsdag den 22. november 2016

Dato: 22.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.06.