Stortinget - Møte tirsdag den 20. juni 2017

Dato: 20.06.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.32.