Stortinget - Møte onsdag den 14. juni 2017

Dato: 14.06.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.33.