Stortinget - Møte tirsdag den 17. januar 2017

Dato: 17.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Formalia

President: Olemic Thommessen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Wenche Lowzow

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Wenche Bryn Lowzow er død, 90 år gammel.

Wenche Lowzow representerte Oslo og Høyre i to perioder på Stortinget, fra 1977 til 1985. Hun var dessuten vararepresentant fra 1969 til 1977.

Lowzow satt i justiskomiteen i første periode og i kirke- og undervisningskomiteen i andre periode på Stortinget.

Wenche Lowzow hadde sin faglige bakgrunn som lærer i grunnskolen. Etter å ha vært lærervikar ved Vålerenga skole i 1955 ble hun uteksaminert fra Hamar lærerskole i 1958 og tok engelsk mellomfag ved Universitetet i Oslo i 1962. Hun virket som lærer ved Lakkegata skole i Oslo fra 1958 til 1969, og i perioden 1965 til 1969 også som øvingslærer for Oslo offentlige lærerskole, og som rektor ved Trosterud skole i samme by i perioden 1969 til 1977.

I årene før hun ble lærer, var Wenche Lowzow aktiv i speiderbevegelsen, bl.a. som troppsleder i Oslo krets av Norsk Speiderpikeforbund fra 1945 til 1956 og som kretssjef fra 1953 til 1956.

Det var kanskje hennes sterke engasjement i skolespørsmål som brakte henne inn i politikken, først i Oslo skolestyre og i Oslo bystyre for Høyre fra 1968 til 1975, hvorav fire år i formannskapet, før hun kom inn som valgt representant på Stortinget i 1977.

Hun hadde også viktige verv i Høyre i Oslo og nasjonalt, som medlem av Høyres kirke–stat-utvalg fra 1974 til 1976, medlem av Høyres sentralstyre og arbeidsutvalg fra 1974 til 1978, formann av Stor-Oslo Høyrekvinner fra 1975 til 1977 og medlem av Oslo Høyres arbeidsutvalg fra 1975 til 1981.

Wenche Lowzow skrev historie da hun i 1979, som første stortingsrepresentant, sto åpent frem som homofil. Selv om hun engasjerte seg på en rekke andre områder også, huskes hun nok særlig fordi hun som offentlig person våget å stå frem med sin legning i en tid da det var mer omdiskutert og utradisjonelt enn i dag.

Statsminister Erna Solberg skrev i sine minneord om Wenche Lowzow at dagens mangfoldige Norge, der hver og en av oss kan leve livet slik vi er skapt, har vokst frem fordi sterke personer som Lowzow torde gå foran og vise vei.

Ved at Wenche Lowzow i moden alder fant mot til å bryte med det konforme og stå frem som den hun var, bidro hun til å alminneliggjøre homofili. Hun markerte samtidig at den legning en er født med, er et spørsmål om stolthet, ikke om skam.

Vi minnes Wenche Lowzow for hennes virke i Stortinget og lyser fred over hennes minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Da vi til neste sak forventer godt oppmøte på galleriet, foreslår presidenten at vi tar en liten dispens for å få folk inn. Jeg tror det kommer til å bli uro i salen mens vi fyller galleriet. Presidenten ber representantene om ikke å forlate plassene sine.

Representanten Knut Storberget, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

De innkalte vararepresentanter, for Oppland fylke Dag Helge Frøisland, og for Telemark fylke Hanne Thürmer, har tatt sete.

Statsråd Vidar Helgesen overbrakte 4 kgl. proposisjoner (se under Referat).