Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 11. desember 2020

Lene Vågslid

leder og ordf. for kap. 440, 457, 460, 466, 3440 og 3457

Per-Willy Amundsen

ordf. for kap. 61, 410 og 3410

Jan Bøhler

ordf. for kap. 469, 470, 3469 og 3470

Petter Eide

ordf. for kap. 430 og 3430

Ingunn Foss

ordf. for kap. 442, 444, 468, 3442 og 3444

Kjell-Børge Freiberg

ordf. for kap. 471, 473 og 3473

Peter Frølich

ordf. for kap. 400, 475 og 3400

Martin Henriksen

ordf. for kap. 453, 454, 455 og 3454

Jenny Klinge

ordf. for kap. 445, 446, 448 og 3445

Frida Melvær

ordf. for kap. 414, 433, 451, 452, 3433 og 3451

Maria Aasen-Svensrud

ordf. for kap. 45, 432, 467 og 3432