Komiteens behandling

Komiteen har i brev av 8. mai 2019 til Kunnskapsdepartementet v/statsråd Jan Tore Sanner bedt om en vurdering av forslaget. Uttalelse til representantforslaget følger av vedlagte brev av 27. mai 2019 fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Svarbrevet er utarbeidet av kunnskaps- og integreringsministeren, barne- og familieministeren, helseministeren og utenriksministeren.