Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen iverksette nødvendige tiltak for å identifisere og hente alle barn som er norske statsborgere, fra krigsområdene i Syria og Irak til Norge.

  2. Stortinget ber regjeringen iverksette nødvendige tiltak for å sikre god barnefaglig oppfølging, rehabilitering og reintegrering av hjemvendte barn fra Syria og Irak.

I dokumentet gis en nærmere beskrivelse av forslagene. Det redegjøres blant annet nærmere om bakgrunnen for forslaget, herunder om hvem forslaget gjelder, hvilken situasjon disse er i, hva retten til statsborgerskap innebærer, og konsekvenser av å ikke følge forslagene i dokumentet.