Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 13. november 2018

Dag Terje Andersen

Nils T. Bjørke

leiar

ordførar