Grunnlovsforslag fra Solveig Schytz, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om endring i § 96 første ledd (om påtalemyndighetens uavhengighet)

Til Stortinget
5. mai 2020

Solveig Schytz

Terje Breivik

Carl-Erik Grimstad