Grunnlovsforslag fra Solveig Schytz, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om endring i § 96 første ledd (om påtalemyndighetens uavhengighet) (Midlertidig)

Dette dokument

  • Grunnlovsforslag 2 (2019–2020)

Innhold

Merknad

Midlertidig

Til Stortinget
5. mai 2020

Solveig Schytz

Terje Breivik

Carl-Erik Grimstad