Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Møre og Romsdal (1 - 12 av 12)

 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Straumprisane er no rekordhøge i dei folkerike områda på Aust,- Vest- og Sørlandet, og "vanlege folk" og hushaldningar opplever 3–4–5 gongar høgare straumrekningar enn normalt. Kva har statsråden tenkt å gjere med at "vanlige folk" får så høge straumrekningar at dette også raskt kan gå ut over moglegheita deira til å kunne få ei normal julefeiring med normal julehandel fram mot julehøgtida som er så viktig for oss alle?
 • Munnleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorfor det er viktigere å prioritere bistand, symbolske klimatiltak og fagforeningsfradag enn å stille opp for syke, uføre, arbeidsledige og permitterte, som skal få økte utgifter
 • Spørjetimespørsmål fra Per Vidar Kjølmoen (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om hvordan den nominelle prisutviklinga på ferger blir med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering sammenlignet med Høyreregjeringa sitt forslag til statsbudsjett og da Fremskrittspartiet hadde samferdselsministeren
 • Munnleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden er enig i at antall institusjonsplasser innen psykiatrien må økes, og at det er viktigere å styrke psykiatrien enn å øke fagforeningsfradraget
 • Spørjetimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorfor regjeringen foreslår å straffe bilistene enda hardere ved å øke avgiftene på diesel og bensin ytterligere neste år
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.11.2021

  Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

  Straumprisane er no rekordhøge i dei folkerike områda på Aust-, Vest- og Sørlandet, og "vanlege folk" og hushaldningar opplever 3–4–5 gongar høgare straumrekningar enn normalt. Kva har statsråden tenkt å gjere med at "vanlege folk" får så høge straumrekningar at dette også raskt kan gå ut over moglegheita deira til å kunne få ei normal julefeiring med normal julehandel fram mot julehøgtida som er så viktig for oss alle?
 • Spørjetimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om at regjeringen bidrar til å finansiere et palestinsk undervisningssystem som bruker skolebøker som fremmer uakseptable holdninger mot Israel og jøder, og som dermed undergraver en fredelig løsning på konflikten mellom israelere og palestinere
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Svart på: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden vil gripe inn i Senterparti- og Arbeidarparti-styrte Ålesund, slik at dei eldre ikkje vert nedprioriterte til fordel for ikkje lovpålagde tenester
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Svart på: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan forklare korleis auka drivstoffprisar, meir enn ei tredobling av CO2-avgifter, forbud mot bensin- og dieselbilar i enkeltsoner i byane, elektrifisering av sokkelen som medfører dyrare straum og nettleige til folk flest og næringslivet, og massiv bygging av vindmølleparkar mot folket sin vilje, slik som til dømes vindmøllene på Haramsøya i Møre og Romsdal, ikkje smertar folk flest og næringslivet sin kvardag
 • Munnleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren er bekymret for økonomien til vanlige folk, og om hva regjeringen har tenkt å gjøre for å lette situasjonen for vanlige folk nå når utgiftene øker på alle områder, noe som gir utfordringer for mange familier og enkeltpersoner
 • Spørjetimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om utenriksministeren kan avkrefte at det jobbes med å hente IS-kvinner til Norge, og om hun kan garantere at den norske stat ikke vil bidra til å hente IS-kvinner til Norge
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om korleis statsråden kan forklare at Møre og Romsdal skal kunne bli miljøfylke nr. 1 ved å bygge Møreaksen