Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Utsogn, Tor Sigbjørn (1 - 2 av 2)
 • Skriftleg spørsmål fra Tor Sigbjørn Utsogn (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:1397 (2010-2011)

  Innlevert: 11.05.2011

  Sendt: 12.05.2011

  Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren

  Svart på: 20.05.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Vil miljøvernministeren studere den fremlagte Risiko- og sårbarhetsanalysen for å forvisse seg om at miljøberedskapen i de enkelte Agderfylker er forberedt på å håndtere de store miljøutfordringene som kan oppstå ved en skipsulykke i dette området?
 • Skriftleg spørsmål fra Tor Sigbjørn Utsogn (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:652 (2009-2010)

  Innlevert: 11.02.2010

  Sendt: 11.02.2010

  Svart på: 18.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

  I Dokument nr. 15:380 (2009-2010) vedrørende utsettelse av innføring av energimerkeordningen spør representanten Henning Skumsvoll hva det er departementet har behov for nærmere avklaringer om, siden innføringen av ordningen ble utsatt med et halvt år, med den begrunnelse at man ønsket muligheten til å se nærmere på ordningen. Hva er det departementet har behov for nærmere avklaringer om?