Skriftleg spørsmål fra Tor Sigbjørn Utsogn (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:652 (2009-2010)
Innlevert: 11.02.2010
Sendt: 11.02.2010
Svart på: 18.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tor Sigbjørn Utsogn (FrP)

Spørsmål

Tor Sigbjørn Utsogn (FrP): I Dokument nr. 15:380 (2009-2010) vedrørende utsettelse av innføring av energimerkeordningen spør representanten Henning Skumsvoll hva det er departementet har behov for nærmere avklaringer om, siden innføringen av ordningen ble utsatt med et halvt år, med den begrunnelse at man ønsket muligheten til å se nærmere på ordningen.
Hva er det departementet har behov for nærmere avklaringer om?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: NVE vedtok energimerkeforskriften 18. desember 2009. Energimerkeforskriften og lovbestemmelsene om energimerkeordningen trådte i kraft 1. januar 2010, med unntak av energilovens §§8-2 og 8-3. Disse trer i kraft 1. juli 2010 med bestemmelser der salg, utleie eller oppføring av bygninger utløser plikt til å legge fram energiattest.

For øvrig viser jeg til spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 380 og nr. 578, og mine svar av 13. januar og 10. februar d.å.