Voteringsoversikt for sak:

Noregs fiskeriavtalar for 2018 og fisket etter avtalane i 2016 og 2017
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.05.2018 Kl. 19:00:52)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Norges fiskeriavtaler for 2018 og fisket etter avtalene i 2016 og 2017. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen, på bakgrunn av Riksrevisjonens merknader og EUs uttalte ønske, komme tilbake med en vurdering av om det norske fiskeriregelverket skal tilgjengeliggjøres på engelsk. Stortinget har videre enstemmig vedtatt å legge meldingen ved protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar