Noregs fiskeriavtalar for 2018 og fisket etter avtalane i 2016 og 2017

Meld. St. 9 (2017-2018), Innst. 265 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 08.05.2018 Innst. 265 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Norges fiskeriavtaler for 2018 og fisket etter avtalene i 2016 og 2017. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen, på bakgrunn av Riksrevisjonens merknader og EUs uttalte ønske, komme tilbake med en vurdering av om det norske fiskeriregelverket skal tilgjengeliggjøres på engelsk. Stortinget har videre enstemmig vedtatt å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2018

   Behandla i Stortinget: 28.05.2018