Representantforslag om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV

Dokument 8:13 S (2021-2022)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen, Sofie Marhaug Saka er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (R)
utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang